Nấm vụn (broken) đóng lon

Nấm rơm là một loại nấm sạch rất phổ biến với dân khu vực Châu Á. Nấm rơm vốn là loại nấm lành tính, không độc, lại bổ dưỡng.

+84913 890 302