Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sản phẩm muối nguyên liệu

Củ sen cắt lát ngâm muối

Sản phẩm muối nguyên liệu

Dưa chuột ngâm muối

Sản phẩm muối nguyên liệu

Nấm mỡ cắt lát đóng lon

Sản phẩm muối nguyên liệu

Nấm mỡ muối đóng phuy

Sản phẩm muối nguyên liệu

Nấm rơm muối lột vỏ

Sản phẩm muối nguyên liệu

Nấm rơm muối nguyên quả

Sản phẩm muối nguyên liệu

Nấm rơm ngâm muối chẻ đôi

Sản phẩm muối nguyên liệu

Ngó sen ngâm muối

Sản phẩm muối nguyên liệu

Ớt hiểm muối nguyên quả

+84913 890 302