Thời gian qua, Chi cục quản lí chất lượng nông – lâm – sản và thủy sản tỉnh Sóc Trăng khuyến khích các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh áp dụng những chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như: VietGAP, HACCP, ISO nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

5 thoughts on “Quản lý an toàn thực phẩm bằng các chương trình VietGAP, HACCP, ISO I Khuyến nông

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+84913 890 302